Rolstoel- en groepsvervoer

Rolstoelvervoer

Met de hulp van verschillende sponsors is het ons gelukt een goede 2e hands rolstoelbus aan te schaffen. Wij willen die vooral inzetten voor ritten met een min of meer recreatief karakter, waarvoor het WMO-vervoer meestal niet toereikend is. Ook rolstoelgebonden mensen willen er tenslotte wel eens gewoon op uit!

Met onze rolstoelbus kunnen wij maximaal 2 rolstoelers vervoeren én 2 passagiers. Bijzonder is dat de eerste rolstoel naast de bestuurder staat, zodat die rolstoeler vrij uitzicht heeft over de omgeving. Desgewenst kan in plaats van een tweede rolstoel er een extra stoel worden geplaatst, zodat dan 3 passagiers meekunnen.

Het vervoer wordt uitgevoerd conform de Code VVR. Dat houdt onder andere in dat vanaf 1-7-2019 alleen nog rolstoelgebonden personen mogen worden vervoerd als die hun rolstoel voldoet aan de ISO-norm 7176-19 (bots-bestendig), herkenbaar aan de haaksymbolen bij de bevestigingspunten. Alternatief is dat de persoon in de rolstoelbus overstapt naar een gewone stoel met veiligheidsgordel. 

In een scootmobiel mag nooit een persoon worden vervoerd. De persoon dient zelfstandig in de rolstoelbus te kunnen instappen en plaats te nemen op een gewone stoel met veiligheidsgordel. De scootmobiel wordt leeg met behulp van de lift in de rolstoelbus  gebracht. 

De kosten voor het vervoer met de rolstoelbus bedragen voor particulieren € 0,45 per kilometer + € 2,50 voorrijkosten.
Bij de berekening van de kilometers gaan wij uit van de standplaats van de rolstoelbus in Hoogeveen. Om deze aanrijkosten van standplaats naar vertrekadres voor de verschillende klanten in ons grote werkgebied niet te veel te laten verschillen, beperken wij die tot maximaal 20 kilometer (€ 9,00)  voor de heen en terugrit samen. 
De € 2,50 voorrijkosten zijn voor de kilometers die de chauffeur met de eigen auto moet maken om bij de standplaats van de rolstoelbus te komen.

Voor organisaties berekenen wij een wél kostendekkend kilometertarief van € 0,65. De aanrijkosten daarvoor worden beperkt tot maximaal € 13,00.

De kilometerprijs voor particulieren is niet kostendekkend, maar het berekenen van een hogere kilometerprijs achten wij voor een groot deel van de rolstoelgebonden klanten niet haalbaar. Sponsors en donateurs dekken de verliezen. 

Organisaties kunnen de rolstoelbus sponsoren door het laten plaatsen van hun logo op de bus. De kosten daarvan bedragen € 200,-- per jaar voor een logo van 20 x 30 cm. Er is alleen nog ruimte op de zijkanten van de rolstoelbus. 

Vraag een rit met de rolstoelbus minimaal 5 dagen tevoren aan! Bel daarvoor op werkdagen tussen 13.00 en 17.00 uur naar 0528 745615.


Groepsvervoer

Onder groepsvervoer verstaan we vervoer met meer dan 3 personen naar één bestemming. Wij rijden dan met een (of meer) personenbusje(s) waarin maximaal 8 passagiers mogen worden vervoerd. Ook de rolstoelbus kan hierbij desgewenst worden ingezet.

De aanvraag voor groepsvervoer dient minimaal 5 werkdagen van tevoren te worden gedaan. U ontvangt van ons dan een offerte die gebaseerd is op:
- de bestemming en de afstand,
- wel of geen retourrit met wel of niet wachten en hoe lang,
- door de chauffeur te maken verblijfskosten (u mag de chauffeur ook 'vrij' houden) en
- het tijdstip (overdag, 's avonds of in het weekend).

Organisatie | Beleid en verslaglegging | Vrijwilligers | Wet en regelgeving | Verzekeringen | Regelingen en procedures