Beleid en verslaglegging

Jaarverslag 2022

In het jaarverslag zijn ook de vooruitzichten en de financiële begroting opgenomen.

Van de coronapandemie is niet veel meer te merken in onze activiteiten. Wij hebben het jaar kunnen afsluiten met in totaal 4.887 ritten tegen 3.731 in 2021. De ritten waren gelijkmatig verdeeld over het jaar, zo rond de 400 per maand. Wij blijven nog wel wat achter ten opzichte van de periode vóór corona. In de maanden januari en februari 2020, dus nog vóór de pandemie, bedroeg het aantal gereden ritten ruim 500 per maand.
Wij denken dat dat komt doordat mensen er nog steeds minder op uitgaan voor leuke bestemmingen. De toenemende inflatie en de energiecrises zal hier zeker een rol bij spelen. De voorzichtige conclusie is dat eenzaamheid nog steeds op de loer ligt.

Eind 2022 bedroeg het totaal aantal vrijwilligers 51:
  • 43 chauffeurs (16 in Hoogeveen en 27 in De Wolden)
  • 4 bestuursleden waarvan drie ook chauffeur zijn
  • 4 vaste planners, waarvan twee ook chauffeur zijn.
Per saldo een toename van 7 vrijwilligers: 1 bestuurslid, 2 planners en 4 chauffeurs.

Het jaar 2022 is afgesloten met een negatief resultaat van €2.238, waarmee we evengoed binnen de begroting van -€3.100 zijn gebleven. Daarmee zijn we wat ingelopen op het in de corona-jaren ontstane overschot. Dat zal in de komende twee jaren worden gebruikt voor reguliere uitgaven. De begroting 2023 laat mede daardoor een negatief resultaat van €3.200 zien. De in 2020 met 2x €1.000 verhoogde subsidie kan zonder onverwachte kosten voor de komende twee jaar weer beperkt worden tot €5.000 per gemeente.
Open onderstaand document voor het volledige Jaarverslag 2022.

Beleid 2018 -2021

Het beleid is gebaseerd op twee uitgangspunten: lage kosten voor klanten en plaats onafhankelijk kunnen werken (inmiddels grotendeels gerealiseerd).
Het beleid is gericht op:

  • Vergroten van de naamsbekendheid onder de doelgroep en uitbreiding van het aantal (vaste) klanten en ritaanvragen.
  • Vervolmaken van de organisatorische inrichting.
  • Werven van voldoende geschikte vrijwilligers.
  • Het inrichten van een donatieprogramma in een op te richten ‘Vrienden van’-stichting.

Op termijn zal worden gewerkt aan de uitbreiding van de dienstverlening met (groeps)vervoer met al dan niet aangepaste personenauto's /-busjes die gehuurd worden of in eigendom zijn.

Open onderstaand document voor uitgebreidere informatie over ons beleid.

Organisatie | Beleid en verslaglegging | Vrijwilligers | Wet en regelgeving | Verzekeringen | Regelingen en procedures