Beleid en verslaglegging

Jaarverslag 2018
(tussen haakjes de cijfers van 2017)

In het jaarverslag zijn ook de vooruitzichten en de financiële begroting opgenomen.

In 2018 is er een flinke groei geweest van het aantal ritten. Het resultaat was 2054 (371) ritten voor 232 (86) klanten.

Het aantal vrijwilligers (chauffeurs) is evenwichtig meegegroeid met het aantal ritten: in totaal 43 (29) vrijwilligers waarvan 37 (23) chauffeurs.

De groei is voornamelijk ontstaan door het ont­wik­ke­len en uitvoeren van een communicatieplan gericht op het vergroten van de naamsbekendheid. Het Oranjefonds heeft hieraan € 2.300,-- bijgedragen (nog € 575.-- te ontvangen).

Uitgaande van de 722 ritten in het 4e kwartaal en de effecten van een grotere naamsbekendheid, begroten wij het aantal ritaanvragen voor 2019 op 3.500.

Een tweede stichting (Vrienden van Vrijwilligersvervoer) is opgericht, om daarin een donatieprogramma te starten, gericht op bijzondere ondersteuning van de vervoersgerichte activiteiten van Vrijwilligersvervoer. Onverwacht heeft deze stichting een goede 2e hands rolstoelbus kunnen aankopen, die sinds september in gebruik is. Zie voor meer informatie het jaarverslag van de 'Vrienden van'-stichting.
 
De totale uitgaven voor de inrichting en de exploitatie kosten 2018 bedroegen €11.950,-- (9.917,--). De gemeenten Hoogeveen en De Wolden hebben ons daarvoor € 10.000,-- (7.450,--) subsidie verstrekt. Daarnaast dus ook een donatie van het Oranjefonds van € 1.725,00 (3.050,-- andere fondsen). De totale begroting 2018 bedraagt € 10.575,-- en is sluitend.

Open onderstaand document voor het volledige Jaarverslag 2018

Beleid 2018 -2021

Het beleid is gebaseerd op twee uitgangspunten: lage kosten voor klanten en plaats onafhankelijk kunnen werken (inmiddels grotendeels gerealiseerd).
Het beleid is gericht op:

  • Vergroten van de naamsbekendheid onder de doelgroep en uitbreiding van het aantal (vaste) klanten en ritaanvragen.
  • Vervolmaken van de organisatorische inrichting.
  • Werven van voldoende geschikte vrijwilligers.
  • Het inrichten van een donatieprogramma in een op te richten ‘Vrienden van’-stichting.

Op termijn zal worden gewerkt aan de uitbreiding van de dienstverlening met (groeps)vervoer met al dan niet aangepaste personenauto's /-busjes die gehuurd worden of in eigendom zijn.

Open onderstaand document voor uitgebreidere informatie over ons beleid.

Organisatie | Beleid en verslaglegging | Vrijwilligers | Wet en regelgeving | Verzekeringen | Regelingen en procedures