Beleid en verslaglegging

Jaarverslag 2017

In het jaarverslag zijn ook de vooruitzichten de financiële begroting opgenomen.

In 2017 is er een gestage groei van het aantal ritten, mede door de toetreding van DeWoldenvervoert. Dit resulteerde in 371 ritten voor 86 klanten. Zo’n zeventig klanten hebben meer dan één rit aangevraagd. Tachtig klanten (± 95%) kunnen min of meer als vaste klant worden bestempeld.

De leeftijd van de klanten is gemiddeld vrij hoog. Exacte cijfers hebben wij niet maar wij schatten dat 80 – 90% van de klanten ouder is dan 70 jaar.

De groei is voornamelijk ontstaan vanwege mond tot mond reclame van klanten. Met het ont­wik­ke­len en uitvoeren van een communicatieplan wordt beoogd de naamsbekendheid te vergro­ten. Het Oranjefonds heeft hiervoor een donatie van € 2.400,-- toegezegd.

Uitgaande van het aantal ritten in het 4e kwartaal (243) en de effecten van een grotere naamsbekendheid begroten wij het aantal ritaanvragen voor 2018 op 1.000. Met de aanschaf van een geautomatiseerd rittenadministratiesysteem zijn wij volledig plaats onafhankelijk georganiseerd. De telefonist / planners kunnen volledig vanuit huis de aanvragen behandelen.

De totale uitgaven voor de inrichting en de exploitatie kosten 2017 bedroegen €10.500,--. De gemeenten Hoogeveen en De Wolden hebben ons daarvoor € 7.450,-- euro subsidie verstrekt. Daarnaast zijn donaties ontvangen van het Rabobank Stimuleringsfonds (€ 2.500,-- voor de aanschaf van het rittenadministratiesysteem) en Dorpsbelangen Zuidwolde (€ 500,--).
De totale begroting 2018 bedraagt € 12.300,-- euro.

Open onderstaand document voor het volledige Jaarverslag 2017

Beleid 2018 -2021

Het beleid is gebaseerd op twee uitgangspunten: lage kosten voor klanten en plaats onafhankelijk kunnen werken (inmiddels grotendeels gerealiseerd).
Het beleid is gericht op:

  • Vergroten van de naamsbekendheid onder de doelgroep en uitbreiding van het aantal (vaste) klanten en ritaanvragen.
  • Vervolmaken van de organisatorische inrichting.
  • Werven van voldoende geschikte vrijwilligers.
  • Het inrichten van een donatieprogramma in een op te richten ‘Vrienden van’-stichting.

Op termijn zal worden gewerkt aan de uitbreiding van de dienstverlening met (groeps)vervoer met al dan niet aangepaste personenauto's /-busjes die gehuurd worden of in eigendom zijn.

Open onderstaand document voor uitgebreidere informatie over ons beleid.

Organisatie | Beleid en verslaglegging | Vrijwilligers | Wet en regelgeving | Verzekeringen | Regelingen en protocollen