Beleid en verslaglegging

Jaarverslag 2020

In het jaarverslag zijn ook de vooruitzichten en de financiële begroting opgenomen.

Door de corona-pandemie is 2020 een bijzonder jaar geworden. Vóór maart leek het erop dat wij naar de 6. 000 ritten (2019: 4.309) zouden groeien voor zo'n 400 verschillende klanten (2019: 303). In de loop van maart zijn nagenoeg al onze activiteiten gestopt. Pas in juni zijn wij onder de nodige voorwaarden met een tiental chauffeurs weer van start gegaan. Uiteindelijk hebben wij toch nog 2.608 ritten kunnen rijden voor een 100-tal klanten.

Het aantal vrijwilligers is afgenomen van 56 naar 47 . Corona gaf voor enkele chauffeurs en planners, die toch al twijfelden, de doorslag. Twee chauffeurs zijn helaas overleden.

Vanwege de pandemie hebben wij een deel van de subsidie niet kunnen besteden. Het overschot zal de komende jaren alsnog besteed gaan worden. De subsidieaanvragen bij de gemeenten Hoogeveen en De Wolden zullen daarvoor weer teruggebracht worden op het oude niveau van €5.000 elk. 

Open onderstaand document voor het volledige Jaarverslag 2020.

Beleid 2018 -2021

Het beleid is gebaseerd op twee uitgangspunten: lage kosten voor klanten en plaats onafhankelijk kunnen werken (inmiddels grotendeels gerealiseerd).
Het beleid is gericht op:

  • Vergroten van de naamsbekendheid onder de doelgroep en uitbreiding van het aantal (vaste) klanten en ritaanvragen.
  • Vervolmaken van de organisatorische inrichting.
  • Werven van voldoende geschikte vrijwilligers.
  • Het inrichten van een donatieprogramma in een op te richten ‘Vrienden van’-stichting.

Op termijn zal worden gewerkt aan de uitbreiding van de dienstverlening met (groeps)vervoer met al dan niet aangepaste personenauto's /-busjes die gehuurd worden of in eigendom zijn.

Open onderstaand document voor uitgebreidere informatie over ons beleid.

Organisatie | Beleid en verslaglegging | Vrijwilligers | Wet en regelgeving | Verzekeringen | Regelingen en procedures