Stichting Vrienden van Vrijwilligersvervoer

Wat doet de stichting Vrienden van?
De stichting Vrienden van Vrijwilligers-vervoer ondersteunt Hoogeveenvervoert en DeWoldenvervoert bij bijzondere activiteiten die niet uit de jaarlijkse subsidies van de gemeenten kunnen worden betaald. Denk hierbij aan:

  • De aanschaf of vervanging van eigen vervoersmiddelen zoals de rolstoelbus.

  • Het aanvullen van exploitatietekorten ervan. Om ons rolstoelvervoer voor iedereen toegankelijk te maken, hanteren wij een laag tarief, dat niet kostendekkend is.

  • Het verzorgen van opleidingen voor chauffeurs 

Ook uw logo op onze rolstoelbus?

Voor € 200,00 per jaar plaatsen wij uw logo in het formaat 20 x 30 cm op onze rolstoelbus. 

Voor de bijzondere activiteiten proberen wij ook eenmalige donaties te verwerven bij fondsen. Lukt dat niet voldoende dan springt de stichting Vrienden van Vrijwilligersvervoer bij.

De stichting is ingeschreven in de KvK onder nummer 71581200. Download voor meer informatie over de stichting Vrienden van Vrijwilligersvervoer de Akte van Oprichting en het Beleidsplan 2019 van de Stichting Vrienden van

Jaarverslag 2020

In 2020 zijn vanwege de corona-pandemie slecht 69 (2019: 264) ritten gereden voor 18 (2019: 25) verschillende klanten. Mede door de de aanschaf van een handsfree telefoonapparaat en reparaties is een negatief resultaat behaald van € 1.194,-- (2019 + € 1.309,--). 
Zie voor alle informatie het Jaarverslag 2020.

Heeft u goede ervaringen met ons vervoer?

Of goede herinneringen aan onze vrijwillige chauffeurs? Of draagt u ons vrijwilligers-vervoer gewoon een warm hart toe?
Steun ons dan met een donatie, een eenmalige of periodieke gift of gedenk ons in uw nalatenschap.

Elk bedrag, hoe klein dan ook, is welkom en zien wij als een blijk van waardering voor ons werk.
Klik hier voor meer informatie over schenken en nalaten

Organisatie | Beleid en verslaglegging | Vrijwilligers | Wet en regelgeving | Verzekeringen | Regelingen en procedures