Verzekeringen

Met vervoer van mensen met een beperking loopt de stichting Vrijwilligersvervoer voor minder-mobielen en haar vrijwilligers de nodige risico's. De risico's worden zoveel mogelijk beperkt en beheerst met maatregelen en verzekeringen.

Maatregelen:

 • Afsluiten van een vrijwilligersovereenkomst waarin de rechten en verplichtingen zijn opgenomen.
 • Invullen van een Eigen gezondheidsverklaring voor alle rijdende vrijwilligers.
 • Verplichte deelname van alle rijdende vrijwilligers aan een opfriscursus Theorie rijvaardigheid van 1 dagdeel, en een Praktijk rijvaardigheidstest van 1 uur, verzorgd door Rijschool Wouko Snijder.
 • Opleiding voor het verantwoord omgaan met mensen met een beperking inclusief verantwoord rolstoelvervoer.
 • Controle op geldigheid rijbewijs en afgesloten verzekeringen.
 • Een 'Gedragscode' (zie bij Regelingen en procedures).
 • Een Procedure nood- en ongevallen' (zie bij Regelingen en procedures).
 • Uitgebreide procedures, handleidingen en opleidingen rondom de rolstoelbus.
 • Vrijwilligersbijeenkomsten waarin thema's (bijvoorbeeld omgaan met morele dilemma's) worden behandeld en ervaringen worden uitgewisseld.
 • Volledige openheid van zaken geven via deze website.

Verzekeringen:

De verzekeringen bestaan uit een samenhangend stelsel gebaseerd op verzekeringen afgesloten door de vrijwilliger, door de stichting Vrijwilligersvervoer en door de gemeente Hoogeveen. Het stelsel is als volgt opgebouwd:

Verzekeringen vrijwilliger

 • Minimaal WA-autoverzekering en inzittenden verzekering voor vrijwillige chauffeur met eigen auto.
  Bij een inzittendenverzekering gaat onze voorkeur uit naar een schade-inzittendenverzekering vanwege de veel ruimere dekking. Zie navolgende link voor de verschillen. Het premieverschil is evenwel beperkt.
  Geld.nl: Verschil ongevallen- en schade inzittenden verzekering
 • Bijna altijd een WA-verzekering particulier.
 • Mogelijk nog een rechtsbijstandverzekering.
Opmerking: Niet alle verzekeringsmaatschappijen staan toe dat men tegen betaling personen vervoert met de eigen auto, ook al is dat sociaal vervoer zonder winstoogmerk. Het is in principe de eigen verantwoordelijkheid van de vrijwilliger om daarvoor toestemming te vragen als dit niet expliciet in de polisvoorwaarden staat vermeld. 
De volgende verzekeringsmaatschappijen geven automatisch toestemming voor sociaal vervoer: Centraal Beheer, Interpolis, FBTO en Avero/Achmea, Unigarant (ANWB), Univ√©, Quorum, VvAA (medisch personeel), Delta Lloyd, Ohra, Aegon en ABW Verzekeringen. Met andere maatschappijen zijn wij nog in overleg. 

Staat uw verzekeringsmaatschappij hier niet bij. Verwijs dan bij het vragen om toestemming naar onze website. Daarop kan men alle relevante informatie te vinden.
Klik voor meer informatie over deze problematiek op deze link: Independer.nl: Betaald personenvervoer.

Verzekering stichting Vrijwilligersvervoer voor minder-mobielen

De stichting Vrijwilligersvervoer voor minder-mobielen heeft via Rabobank een Interpolis Zeker van je Zaak Aansprakelijkheids-verzekering afgesloten. De keuze voor een verzekering bij Interpolis is mede bepaald door het feit dat de VNG vrijwilligers-verzekeringen zijn afgesloten bij het Centraal Beheer / Achmea concern, waarvan Interpolis deel uit maakt. Elke claim kan, voor zover die niet door een verzekering van de vrijwilliger wordt afgehandeld, dan binnen dat concern worden afgehandeld.

Open onderstaand document voor de verzekeringsvoorwaarden.


VNG vrijwilligersverzekering

De gemeenten De Wolden en Hoogeveen waarbinnen de stichting Vrijwilligersvervoer opereert heeft de VNG vrijwilligersverzekeringen Basispolis en Pluspolis afgesloten bij Centraal Beheer / Achmea. De verzekering bestaat uit:

BasisPolis:

 • Ongevallen en Persoonlijke Eigendommenverzekering voor Vrijwilligers.
 • Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers.

PlusPolis

 • Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen.
 • Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen.
 • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers.
 • Rechtsbijstandverzekering voor Vrijwilligers.

Op de ongevallenverzekering van de Basispolis na zijn alle verzekeringen secundaire verzekeringen. Dat wil zeggen dat zo mogelijk eerst andere verzekeringen, van de vrijwilliger en/of van de stichting Vrijwilligersvervoer, worden aangesproken, voordat de secundaire verzekering aangesproken kan worden. Kenmerkend is verder dat de secundaire verzekeringen ook restschade vergoeden zoals eigen risico's, premiestijgingen, cascoschade bij WA-verzekering e.d. Klik op onderstaande link voor een uitgebreide toelichting op deze verzekeringen.

CentraalBeheer.nl: Brochure VNG Vrijwilligersverzekeringen

De procedure bij een aansprakelijkheidsstelling van een vrijwilliger in het kader van diens werk voor  de stichting Vrijwilligersvervoer of van het bestuur of van Vrijwilligersvervoer voor minder-mobielen zelf is eenvoudig. Voor elke relevante verzekering wordt een meldingsformulier ingediend bij de desbetreffende verzekeringsmaatschappij. Centraal Beheer / Achmea vervult daarna een co√∂rdinerende rol en bekijkt of en in welke mate de schade door welke maatschappij vergoed zou kunnen worden. De verdere afhandeling ligt dan bij de verschillende verzekeringsmaatschappijen.

Organisatie | Beleid en verslaglegging | Vrijwilligers | Wet en regelgeving | Verzekeringen | Regelingen en procedures