Organisatie

Stichting Vrijwilligersvervoer voor minder-mobielen

De stichting is oorspronkelijk op 12 januari 2016 opgericht onder de naam Stichting Hoogeveenvervoert. Op 2 mei 2018 is de naam veranderd. Dit vanwege het uitbreiden van de activiteiten naar de gemeente De Wolden (september 2017) en het oprichten van de stichting Vrienden van Vrijwilligersvervoer voor minder-mobielen. De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65070496. Het RSIN / fiscaal nummer waaronder de ANBI-status is toegekend is 855968680. 

De belangrijkste artikelen uit de oprichtingsakte, doel en financiën, zijn:

DOEL
"De stichting heeft ten doel het verzorgen van vervoer voor mensen die vanwege een beperking minder mobiel zijn. De stichting heeft géén winstoogmerk."

Open onderstaand document voor de volledige statuten.

Bestuur en coördinatoren

Voorzitter: Thom de Bont
Secretaris: Tammo Kuiper
Penningmeester: vacature
Bestuurslid: Bé Bols (en lid coördinatieteam)
Bestuurslid: Bé Moes (beheerder rolstoelbus en lid coördinatieteam)
Bestuurslid: Tineke Dijkstra (lid coördinatieteam en planner)
Bestuurslid: vacature (communicatie en fondsenwerving)
 

De secretaris en voorzitter nemen vooralsnog de taken van de penningmeester waar. 

U kunt het bestuur en de coördinatoren bereiken via telefoon op 0528 745 615 of via email info@vrijwilligersvervoer.nl.

Organisatie | Beleid en verslaglegging | Vrijwilligers | Wet en regelgeving | Verzekeringen | Regelingen en procedures