Schenken en nalaten

Heeft u goede ervaringen met ons vervoer?
Of goede herinneringen aan onze vrijwillige chauffeurs? Of draagt u ons vrijwilligersvervoer gewoon een warm hart toe?
Steun ons dan met een donatie, een eenmalige of periodieke gift of gedenk ons in uw nalatenschap.

Elk bedrag, hoe klein dan ook, is welkom en zien wij als een blijk van waardering voor ons werk.

Hoe kunt u ons steunen?

Dat kan op verschillende manieren:

Eenmalige gift

Schenk ons éénmalig een bedrag. Denk daarbij ook eens aan de mogelijkheid om bij een lustrum verjaardag of huwelijksjubileum in plaats van cadeaus geld voor ons te vragen.
U kunt uw eenmalige gift overmaken op onze rekening NL81 RABO 0350 629 153 t.n.v. stichting Vrienden van Vrijwilligersvervoer.

Donateur worden

U kunt ook donateur worden van de stichting Vrienden van Vrijwilligersvervoer. Dan kan voor een bedrag van € 25,-- of meer per jaar. Vraag om de folder Schenken en Nalaten bij onze vrijwillige chauffeur of stuur een e-mail naar info@vrijwilligersvervoer.nl. Daarin leest u meer over doneren. Of druk onderstaand formulier af en stuur het ondertekend aan ons terug. Wij zorgen dan voor de jaarlijkse automatische incasso.
Donaties en eenmalige giften die u in één jaar aan een of meer ANBI-instellingen doet, zijn slechts beperkt aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Daarbij wordt namelijk een ‘drempelbedrag’ gehanteerd dat niet aftrekbaar is. Het eventuele belastingvoordeel is vooral afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Bij een periodieke gift daarentegen zijn de belastingvoordelen aanzienlijk ruimer.

Periodieke gift

Periodiek gift
De Belastingdienst heeft de stichting Vrienden van Vrijwilligersvervoer aangemerkt als ANBI-instelling (8587.71.214). Uw giften zijn daardoor, mits 5 jaar achtereen geschonken, fiscaal aftrekbaar. De verschillende mogelijkheden, die wij in de brochure hebben opgenomen, zijn soms wat ingewikkeld. Wij lichten u die graag persoonlijk toe.

Nalaten

Wanneer u overlijdt gaat uw gehele nalatenschap automatisch naar uw nabestaanden. Maar u kunt een deel van uw nalatenschap ook nalaten aan een goed doel. Dat doet u door een goed doel met een ANBI-status, zoals de stichting Vrienden van Vrijwilligersvervoer, te laten opnemen in een door een notaris op te stellen testament. Over dat deel van uw nalatenschap hoeven dan geen successierechten te worden betaald. De belastingdienst betaalt zodoende mee aan het goede doel. De twee belangrijkste mogelijkheden zijn:

Legaat
Een legaat is een bepaling in uw testament waarmee u een vastgesteld bedrag nalaat aan bijvoorbeeld de stichting Vrienden van Vrijwilligersvervoer. Bij een legaat staat in uw testament precies omschreven welk bedrag u aan de stichting nalaat. En eventueel ook waaraan dat bedrag moet worden besteed.

Erfstelling
Hierbij bepaalt u in uw testament dat een vastgesteld percentage van uw nalatenschap na uw overlijden wordt toegekend aan de stichting Vrienden van Vrijwilligersvervoer en eventueel ook wat daar mee moet gebeuren.

Meer informatie of hulp nodig?

Bel ons op 0528 745615 of e-mail naar info@vrijwilligersvervoer.nl en we komen langs om alles uitgebreid en vrijblijvend met u door te spreken. We helpen u desgewenst ook met het invullen van de formulieren. 

Organisatie | Beleid en verslaglegging | Vrijwilligers | Wet en regelgeving | Verzekeringen | Regelingen en procedures