Kosten

Tarief    €   Toelichting (zie voor meer toelichting verderop deze pagina)

Voorrijkosten:3,00  Voor een enkele rit of voor een retourrit met wachten.
Voor een retour rit zonder wachten, die feitelijk uit twee enkele ritten bestaat, worden de voorrijkosten twee maal in rekening gebracht (voor de heenrit én voor de terugrit).

Kilometertarief:0,30
0,40
Per voor u gereden kilometer.
Per kilometer voor organisaties.
Bij een enkele rit betaalt u ook de kilometers voor het leeg terugrijden. 
 
Minimumtarief: 6,00

8,00
Voor een enkele rit en voor een retourrit met wachten, incl. de voorrijkosten en een half uur wachten (organisaties €7,00).
Voor een retour rit zonder wachten. Zo'n retour bestaat uit twee op dezelfde dag gereden ritten (heen en terug), waarbij de chauffeur tussendoor naar huis gaat. Voor elk van die twee enkele ritten geldt een afwijkend minimumtarief van €4,00; samen dus €8,00 (organisaties €10,00).Nachttarief:0,50
0,60
Per voor u gereden kilometer; minimum €10,00 per rit.
Per kilometer voor organisaties; minimum €12,00 per rit.
Het nachttarief geldt voor ritten die beginnen tussen 22.00 uur en 7.00 uur. In deze nachtperiode rijden wij géén retour ritten zonder wachten!

Extra wachttijd:+1,50Het eerste halfuur is gratis. Elk volgend half uur of een deel daarvan kost u € 1,50 extra.

Tweede begeleider:+2,50Eén begeleider is gratis.
Reist u met meer dan drie personen samen, dan gelden het tarief en de voorwaarden van groepsvervoer.

Bijkomende kosten:   ?Onvermijdelijke kosten voor parkeren e.d.
  

Tarief rolstoelbus:

0,50
0,70

+3,00
+5,00

+2,50
tot
7,50

Per voor u gereden kilometer
Per kilometer voor organisaties 

Voorrijkosten chauffeur (van diens huis naar de standplaats) 
Voorrijkosten van de rolstoelbus (van de standplaats naar uw woning; 2 x 5 km.)
Extra vergoeding chauffeur voor ritten overdag die langer dan 1 uur tot maximaal langer dan 3 uur duren.


Nachttarief rolstoelbus:

+2,50
tot
15,00


Het nachttarief betreft een de extra vergoeding voor de chauffeur. Het wordt tot maximaal 3 uur in rekening gebracht. Het geldt voor de ritten die beginnen tussen 22.00 uur en 7.00 uur. 
In deze nachtperiode rijden wij géén retour ritten zonder wachten!

De telefonist / planner geeft bij de bevestiging van de rit een indicatie van de berekende kosten aan u door, zodat u er voor de contante afrekening rekening mee kunt houden. Graag gepast betalen.
De berekening gebeurt op basis van een routeplanner van de ANWB, waarbij in principe wordt uitgegaan van de snelste route. De werkelijke kosten kunnen, bijvoorbeeld door omleiding vanwege wegwerkzaamheden, wat afwijken. Hou ook rekening met eventuele extra kosten, bijvoorbeeld voor parkeren.

Bij uitzondering is ook betaling achteraf op basis van een elektronische factuur mogelijk. Vraag de telefonist naar de voorwaarden.

Toelichting tarieven

Voorrijkosten
Die betreffen de kilometers die de vrijwilliger moet rijden om bij u te komen en weer terug naar zijn of haar huis. Deze voorrijkosten hebben wij standaard vastgesteld op €3,00 (gemiddeld 5 kilometer heen en 5 kilometer terug).

Retour met of zonder wachten?
Wij willen voorkomen dat onze chauffeurs te lang moeten wachten op de terugrit. Het criterium dat wij hanteren bij de keuze tussen een retour met of zonder wachten is dat de chauffeur minimaal 45 minuten elders andere nuttige dingen kan doen, rekening houdend met het (leeg) terug en weer heen moeten rijden.
Bij korte, lokale ritten betekent dit meestal dat maximaal 30 minuten extra wachttijd, boven de gratis 30 minuten, de grens is. Komt de extra wachttijd daar boven, dan wordt het al snel een retour zonder wachten (een aparte heen- en aparte terugrit). Bij langere ritten mag de extra wachttijd wel hoger dan 30 minuten zijn, omdat het (leeg) terug en weer heen rijden dan vanzelf langer duurt. Hoe verder weg hoe eerder het een retour met wachten wordt.
Helaas betekent dit dat de kosten wat hoger zullen zijn. Wij houden daarbij wel oog op onredelijke situaties.

Kilometerprijs
De kilometerprijs is opgebouwd uit het bedrag dat belastingvrij mag worden vergoed, plus een opslag voor de verplichte inzittendenverzekering, het schoonhouden en extra laten wassen van de auto en dergelijke. 
Voor organisaties komt daar nog € 0,10 per kilometer bij omdat wij de continuïteit van hun ritten alleen kunnen garanderen als wij ook verder weg wonende chauffeurs kunnen inzetten. De standaard voorrijkosten zijn dan niet meer toereikend.

Kosten extra wachten
De kosten daarvoor zijn bedoeld voor een welverdiend kopje koffie of thee als onze vrijwilliger langer dan een half uur op u wacht. Dit uiteraard alleen bij een retour rit met wachten. 
U mag kosteloos één begeleider meenemen. Dit is vooral bedoeld voor een bezoek aan arts, ziekenhuis of boodschappen doen e.d. 

Wilt u met méér dan 3 personen samen rijden, dan doen wij dat met een personenbusje. Vraag dan uiterlijk 5 dagen van tevoren een offerte hiervoor aan. Klik hier voor meer informatie daarover.

Extra kosten
Dat betreft voornamelijk parkeerkosten die onvermijdelijk zijn, zoals bijvoorbeeld bij het ziekenhuis.

Rolstoelbus 
Bij de berekening van de kilometers van de rolstoelbus gaan wij uit van de standplaats van de rolstoelbus. Om bij uw woning te komen brengen wij standaard 2 x 5 km voorrijkosten (heen en terug) in rekening, 
De € 3,00 voorrijkosten zijn voor de kilometers die de chauffeur met de eigen auto moet maken om bij de standplaats van de rolstoelbus te komen.

Organisatie | Beleid en verslaglegging | Vrijwilligers | Wet en regelgeving | Verzekeringen | Regelingen en procedures