Schenken en nalaten

Heeft u goede ervaringen met ons vervoer?
Of goede herinneringen aan onze vrijwillige chauffeurs? Of draagt u ons vrijwilligers-vervoer gewoon een warm hart toe?
Steun ons dan met een donatie, een eenmalige of periodieke gift of gedenk ons in uw nalatenschap.

Elk bedrag, hoe klein dan ook, is welkom en zien wij als een blijk van waardering voor ons werk.

Hoe kunt u ons steunen?

Dat kan op verschillende manieren:

Donateur worden
Word voor een bedrag van € 25,-- per jaar of meer donateur van de stichting Vrienden van Vrijwilligersvervoer. Download het formulier 'Donateur worden', vul het in en stuur het ondertekend naar ons terug.

Eenmalige gift
Schenk ons éénmalig een bedrag. Denk daarbij ook eens aan de mogelijkheid om bij een lustrum verjaardag of huwelijksjubileum in plaats van cadeaus geld voor ons te vragen.
U kunt dat doen door het formulier ‘Donateur worden’ te downloaden, in te vullen en terug te sturen. Wij laten dan eenmalig het bedrag van uw rekening afschrijven. 
Maar u kunt de eenmalige gift ook zelf overmaken op onze rekening NL81 RABO 0350 629 153 t.n.v. stichting Vrienden van Vrijwilligersvervoer.

Donaties en eenmalige giften die u in één jaar aan een of meer ANBI-instellingen doet, zijn slechts beperkt aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Daarbij wordt namelijk een ‘drempelbedrag’ gehanteerd dat niet aftrekbaar is. Het eventuele belastingvoordeel is vooral afhankelijk van de hoogte van uw inkomen.
Periodieke giften daarentegen zijn wel volledig fiscaal aftrekbaar. Zie hierna voor meer informatie daarover,

Belastingvoordeel periodieke giften

De Belastingdienst heeft de stichting Vrienden van Vrijwilligersvervoer aangemerkt als ANBI-instelling (855968680). Uw giften zijn daardoor, mits 5 jaar achtereen geschonken, fiscaal aftrekbaar. De verschillende mogelijkheden zijn soms wat ingewikkeld. Wij lichten u die graag persoonlijk toe.

Periodieke gift 
Als u voor langere tijd, maar voor minimaal 5 jaar lang, een vast bedrag van minimaal € 100,00 aan ons wilt schenken, dan leggen wij dat vast in een door de Belastingdienst opgestelde modelovereenkomst en -betalingsvolmacht Periodiek gift. Het volledige bedrag van de gift is dan aftrekbaar.
Om later onduidelijkheden te voorkomen, kan zo’n overeenkomst ook door een notaris worden opgesteld. Wij betalen de notariskosten als u ons minimaal 5 jaar lang € 250,00 per jaar schenkt.
De overeengekomen bedragen incasseren wij dan per maand, kwartaal of jaar van uw bankrekening.

Zie voor meer informatie in onze Brochure schenken en nalaten.
Klik op onderstaande links om de modellen van de Overeenkomst - en Betalingsvolmacht periodieke gift van de Belastingdienst te downloaden.

Overeenkomst Periodieke gift in geld


Betalingsvolmacht Periodiek gift in geld

U mag deze documenten uiteraard ook zelf invullen en ondertekend naar ons terugsturen.

Nalaten

Wanneer u overlijdt gaat uw gehele nalatenschap automatisch naar uw nabestaanden. Maar u kunt een deel van uw nalatenschap ook nalaten aan een goed doel. Dat doet u door een goed doel met een ANBI-status, zoals de stichting Vrienden van Vrijwilligersvervoer, te laten opnemen in een door een notaris op te stellen testament. Over dat deel van uw nalatenschap hoeven dan geen successierechten te worden betaald. De belastingdienst betaalt zodoende mee aan het goede doel.
De twee belangrijkste mogelijkheden zijn:

Legaat
Een legaat is een bepaling in uw testament waarmee u een vastgesteld bedrag nalaat aan bijvoorbeeld de stichting Vrienden van Vrijwilligersvervoer. Bij een legaat staat in uw testament precies omschreven welk bedrag u aan de stichting nalaat. En eventueel ook waaraan dat bedrag moet worden besteed.

Erfstelling
Hierbij bepaalt u in uw testament dat een vastgesteld percentage van uw nalatenschap na uw overlijden wordt toegekend aan de stichting Vrienden van Vrijwilligersvervoer en eventueel ook wat daar mee moet gebeuren.

Meer informatie of hulp nodig?

Bel ons op 0528 745615 of e-mail naar info@vrijwilligersvervoer.nl en we komen langs om alles uitgebreid en vrijblijvend met u door te spreken. We helpen u desgewenst ook met het invullen van de formulieren. 

Organisatie | Beleid en verslaglegging | Vrijwilligers | Wet en regelgeving | Verzekeringen | Regelingen en procedures